หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
   
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
   
Untitled Document
ชื่อสกุล :
นางสาวนภัสวรรณ คำสงค์
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้นป.1/1
เบอร์โทร :
081-7081229
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางสาวนัทฐา ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางสาวมุกดา วงค์มีแก้ว
ตำแหน่ง :
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางสาวสว่างจิตร ศรีลาวงศ์
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑ / ๑
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางจำเนียร ดวงแสนพุด
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางสาวศิริญญา สลางสิงห์
ตำแหน่ง :
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล ๒ / ๑
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นายวิทวัน แสงอรุณ
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
เบอร์โทร :
087-2085707
e-mail :
coolsignwave@gmail.com
   
ชื่อสกุล :
นางสาวจิราพร โนนทิง
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒ / ๒
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางสาวทิพย์สุคนธ์ โคตรหานาม
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓ / ๒
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางสาวจินตนา รตยารมย์
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓ / ๔
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางวันทนีย์ พ่อคำรักษ์
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓ / ๖
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางสาวสุรัสวดี เกื้อกูล
ตำแหน่ง :
ครูธุรการ ๑
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางสาวจอมจิตร อามาตร
ตำแหน่ง :
ครูธุรการ ๒
เบอร์โทร :
e-mail :
   
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์

ที่อยู่ : 179 หมู่ 2 บ้านสามแยก ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์ : 0898618232

v 2.0