หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
   
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
   
Untitled Document
ชื่อสกุล :
น.ส. ทิพสุคนธ์ นามโคตร
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอนอนุบาล 3/2
เบอร์โทร :
080-76113xx
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส กันนิกา พรรษา
ตำแหน่ง :
ธุรการ
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
นางสาวอัฉราภรณ์ ธาตุวิสัย
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอนประถมศึกษา
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส ฉัตรสุดา ลินโพธิ์สาน
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
-นางสาวปฐมาวดี แกมใบ
ตำแหน่ง :
-ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
-
ตำแหน่ง :
-
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
-นางสาวจันทร์จิรา สุโรพันธ์
ตำแหน่ง :
-ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
-นางสาววิมลรัตน์ ข้ามประเทศ
ตำแหน่ง :
-ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
-0828508582
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส รัตนพร แสงสุวรรณ์
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร :
-0854555142
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
-
ตำแหน่ง :
-
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
นางสาวศรสลัก ดำดา
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางสาวศรัญญา อุปชัย
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางสาวจรีรัตน์ พรมดี
ตำแหน่ง :
-ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ลัดดา ชินคำ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
085-7225715
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. จิตราภรณ์ คำแก้ว
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
082-1262492
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. นภัสวรรณ คำสงค์
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
096-0390838
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ปวีณา ประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
091-6873439
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. อรัญญา หารธงชัย
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
093-0706232
e-mail :
กำลังทำการปรับปรุง
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ศิริมาศ ติยะบุตร
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
081-7292695
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. วิตรี นนทจันทร์
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร :
084-3257996
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
นางสาวจุฬารักษ์ อ่อนจันทร์
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
0985890420
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นายชีวาลักษณ์ คำเกาะ
ตำแหน่ง :
ครูสอนว่ายน้ำ
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางสาวนภาลัย ระบาเลิศ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางสาวสิริลักษณ์ ณรงค์ชัย
ตำแหน่ง :
-ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
0982787969
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางสาวอรอนงค์ คำแก้ว
ตำแหน่ง :
-ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นายกฤษฏา พาเบ้า
ตำแหน่ง :
-ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร :
e-mail :
   
ชื่อสกุล :
นางสาวภารวิณี เหลาลม
ตำแหน่ง :
-ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร :
0864556946
e-mail :
   
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์

ที่อยู่ : 179 หมู่ 2 บ้านสามแยก ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์ : 0898618232

v 2.0