หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
   
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
   
Untitled Document
ชื่อสกุล :
น.ส. ทิพสุคนธ์ นามโคตร
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอนอนุบาล 3/2
เบอร์โทร :
080-76113xx
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส กันนิกา พรรษา
ตำแหน่ง :
ธุรการ
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
-
ตำแหน่ง :
-
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอนประถมศึกษา
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส ฉัตรสุดา ลินโพธิ์สาน
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
-
ตำแหน่ง :
-
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
-
ตำแหน่ง :
-
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
-
ตำแหน่ง :
-
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
-
ตำแหน่ง :
-
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
-
ตำแหน่ง :
-
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส รัตนพร แสงสุวรรณ์
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
-
ตำแหน่ง :
-
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. วัลภา วงศ์กะโซ่
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
087-8545471
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ลัดดา ชินคำ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
085-7225715
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
-
ตำแหน่ง :
-
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. จิตราภรณ์ คำแก้ว
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
082-1262492
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. นภัสวรรณ คำสงค์
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
096-0390838
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ปวีณา ประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
091-6873439
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. อรัญญา หารธงชัย
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
093-0706232
e-mail :
กำลังทำการปรับปรุง
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ศิริมาศ ติยะบุตร
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
081-7292695
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. วิตรี นนทจันทร์
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร :
084-3257996
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
นาย นิรันดร์ ชัยวิเศษ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
085-4636512
e-mail :
nirunnaluk18@gmail.com
   
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์

ที่อยู่ : 179 หมู่ 2 บ้านสามแยก ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์ : 0898618232

v 2.0