หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
   
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
   
Untitled Document
ชื่อสกุล :
น.ส. ทิพสุคนธ์ นามโคตร
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
080-7611378
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. จีรวรรณ สมแสน
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
080-7407125
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. วัลภา วงศ์กะโซ่
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
087-8545471
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ลัดดา ชินคำ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
085-7225715
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. จิตราภรณ์ คำแก้ว
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
082-1262492
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. นภัสวรรณ คำสงค์
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
096-0390838
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ปวีณา ประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
091-6873439
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ดุจจะรี พิมคีรี
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
090-1471674
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. อรัญญา หารธงชัย
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
093-0706232
e-mail :
กำลังทำการปรับปรุง
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ศิริมาศ ติยะบุตร
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
081-7292695
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. วิตรี นนทจันทร์
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
084-3257996
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. นารี สีอาด
ตำแหน่ง :
ครูพี่เลี้ยง
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
นาย นิรันดร์ ชัยวิเศษ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
085-4636512
e-mail :
nirunnaluk18@gmail.com
   
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์

ที่อยู่ : 179 หมู่ 2 บ้านสามแยก ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์ : 0898618232

v 2.0